Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Performance Room


Project Bouillon Group .Next Project...


Please scroll down for English version 

 

Group Bouillon

 

Performans

 

2 Kasım 2010, Salı, 18.00

 

Apartman Projesi,

Şehbender sok. No:4/1 Tünel-Istanbul

www.apartmentproject.com 

Grup Hakkında:

 

Grup Bouillon 2008 yılında kuruldu ve Koka Kitiashvili,Temo Kartlelishvili, Zura Kikvadze, Natuka Vacadze, Katia Kecbaia, Lado KharTishvili'den oluşan altı üyesi bulunmaktadır. Grup, birlikte, sanat nesnesinin sanatsal olmayan mekana adaptasyonu ve mekan araştırmalarına odaklanmanın yanı sıra, performanslar, eylemler ve kamusal alanda sanatsal müdahaleler üretmektedirler. Bouillon Grup  daha öncesinde performanslar, happening'ler ve çeşitli yerleştirmeler için özel alanları kullandıkları bir apartman sergileri serileri gerçekleştirdiler. Politik rejim tarafından reddedilen işlerin sergilendiği ve özel alanın galeri mekanı olarak kullanıldığı bu sovyet dönemi apartman sergilerinde, Bouillon grup'un özel alanı kullanımı, sanatsal olmayan mekanın öneminin altını çizmekte. Grup öncelikle calışmaları için motivasyonu yaratacak mekanı araştırıyor ve böylelikle mekan sanat yapıtı için bir yapıya dönüşüyor.

 

Fikirler grup içerisinde kolektif olarak üretilmekte ve işler bu şekilde son haline kavuşmaktadır.

"Group Bouillon", gerçeklertirdikleri eylemderde de silikleştiği üzere,  yaşam ve sanat arasındaki sınırlarla oynamaktadir.

 

 

Sunum:

Group Bouillon calışmaları üzerine prezentasyon ve tartışma

4 Kasım 2010, Perşembe, 2010, 17.30

 

Apartman Projesi,

Seh bender sok. No:4/1 Tünel-Istanbul

 

 

 

------------------------------------------------
 

Group Bouillon

 

Performance

 

November 2nd 2010, Tuesday, 18.00

 

Apartment Project,

Seh bender sok. No:4/1 Tunel-Istanbul

www.apartmentproject.com

 

 

About group:

Group Bouillon was founded on 2008. There are six members in the group: Koka kitiashvili,Temo Kartlelishvili, Zura Kikvadze, Natuka Vacadze, Katia Kecbaia, Lado KharTishvili. Together the group produces performances, actions and artistic interventions in public space, as well as focusing on activities on investigation of the space and adaptation of artwork to non-artistic space. They made series of apartment exhibitions using private space for performance, happenings and installations. In these series of soviet apartment exhibitions where private space played role of the gallery for presenting artworks refused by the political regime, Bouillon Group's use of private space underlines the artistic importance of non-artistic space itself. First they search for space that becomes motivation for their artworks. Therefore the space is a like construction for artwork. 

 

Ideas in the group of artists are generated together and then the work gets its final form.

"Group Bouillon" is trying to play between the borders of art and life, which is blurred in their work. 

Artists Talk:

Group Bouillon works presentation and discussion

November 4th 2010, Thursday, 2010, 17.30

 

Apartment Project,

Seh bender sok. No:4/1 Tunel-Istanbul


Group Bouillon Performance in Apartment Project 

Koka Kitiashvili,Temo Kartlelishvili, Zura Kikvadze, Natuka Vacadze, Katia Kecbaia, Lado KharTishvili

http://groupbouillon.blogspot.com/

Photos, filming,editing, grafic design, translations, technical support: Berk Asal