Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Single Room


Project Laurianne Bixhain .Next Project...
Laurianne Bixhain

Please scroll down for the English version

Laurianne Bixhain

Folding Thoughts

Açılış: 14 Mayıs 2010, Cuma, 19.00

Ziyaret Saatleri: 15-30 Mayıs 2010, Cumartesi, 16.30 -19.30

Apartman Projesi

Şeh Bender Sk. No:4 (Giriş Katı), Asmalı Mescit, Tünel, Beyoğlu-İstanbul


Kitap kavramı, bir sayfanın ikiye katlanmasıyla başlar. Katlamak eylemi düzen(siz)lencek bir espas yaratır. Bu espası / alanı, örneğin foroğrafları,  sergileme için kullanmak, sanat yapıtını dokunulabilir ve kolayca mübadele edilebilir kılan bir yoldur.

Apartman Projesin'deki sergi süresince kimi deneyimlemeler, özellikle söz konusu basılı materyal sergilenecektir.

Saat 21.00 civarı Laurianne Bixhain'in müzikal bir otobiyografisi sunulacak. Bu derlemede yeralan şarkılar Laurianne' in çocukluğundan beri sevdiği ve dinlediği, bu yüzden de kişisel tarihini-diğerleri tarafından da paylaşılan bir tarihi-yeniden kurgulamak için yerverdiği parçalardan oluşmakta. Sözü geçen şarkı listesi ölümsüz klasikler, yerel parçalar ve 90'lar gibi geçmiş zamanın belli başlı hitlerine yer verecek. Böyle bir otobiyografi gülünçlükle atfedilmekten kormaz aksine kendi farklılığını ve karakterini kutlar. 


Laurianne Bixhain

Folding Thoughts

Opening: May 14th 2010, Friday, 19.00

Visiting hours: May 15-30, Saturday, 16.30 - 19.30

Apartment Project

Şeh Bender Sk. No:4 (Giriş Katı), Asmalı Mescit, Tünel, Beyoğlu-İstanbul


Folding thoughts

The conception of a book starts by folding a page into double. To fold, creates a space that is to be (dis)organized. To use this space for display, photographs for example, is a way to make the artwork touchable and easily exchangeable.

Some experiments, notably topic printed matters, will be presented during the show in Apartman Project.

Around 9 pm, a musical autobiography of Laurianne Bixhain, will be presented. The collection of songs have been loved and listened to by Laurianne since her early childhood and are therefore utilized to redraw her personal history. A history shared by others : Music makes the people come together. The aforementioned playlist consists of a variety of genres which include timeless classics, local music and also mainstream hits of bygone eras such as the 90s. Such an eclectic autobiography fears no condemnation of ridiculousness but rather, celebrates in its own diversity and character.


Laurianne Bixhain
Folding Thoughts

Laurianne 1987'de Lüksemburg'da doğdu. Bordeaux'ya taşınana kadar Belçika ve Almanya sınırına yakın olan kırsal bölgede yaşadı. Üç sene boyunca École des Beaux-Arts'de eğitim gördü. Sonrasında Erasmus değişim programı ile İstanbul Tenik Üniversitesi Birleşik Sanatlar departmanında çalıştı. Apartman Projesi'nde sergilenecek olan ilk kişisel sergisi aynı zamanda, İstanbul'da geçirdiği dokuz aylık uzun süreci özetlemekte.
-----------------------
Laurianne was born in Luxembourg in 1987. She grew up in the countryside next to the Belgian and German frontier until she decided to move to Bordeaux. Three years long she studied at the École des Beaux-Arts. Then she organized an Erasmus exchange with the Combined Arts department of the Yildiz Teknik Üniversitesi in Istanbul. Her first solo exhibition in Apartman Project is kind of summarizing her nine months long stay in Istanbul.