Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Sound Room


Project Bastırılmış Mahremiyet / Intimate Suppression .Next Project...
 
Bastırılmış Mahremiyet / Intimate Suppression
Açılış / Opening: 29.12.2008 Pazartesi / Monday @ 18:00 - 21:00
After party performance @ Babylon by
MeKaniKdolls - dolls play loud www.mekanikdolls.com
Ziyaret gün ve saatleri / Opening days and hours:
29.12.2008 - 11.01.2009  perş-cuma-cmts / thurs-fri-sat   4:30 - 7 pm 
 
Special thanks:
 
 
 
please scroll down for english version
Bastırılmış Mahremiyet
Görsel ve işitsel olarak baskıcı olan kültürde imge ve ses arasındaki ilişki birbirlerini tamamlayıcı olduğu kadar aynı zamanda bireyin algısını yöneten bir güce ve yoğunluğa sahiptir. Imge ve ses arasındaki bu bütünsel ilişki bireyde kültürel normların yarattığı ve buyurduğu şekilde bir algı oluşturur.

 

Aslında bütünsel gibi gözüken bu ilişki, detaylarında boşlukları ve bastırılmışlıkları barındıran, bütün olasılıkları içeren, tekin olmayan mahrem bir diyalogtur. Birey normların ötesini görmeye ve duymaya başladığı zaman kendi örtülü mahremini keşfeder.

 

Bütün bu söylemler çerçevesinde “Bastırılmış Mahremiyet”izleyicinin ya da dinleyicinin mahremiyetini keşfetmeye çalışacağı  bir deney olarak düşünülebilir. Imge ve ses arasındaki tekinsizlik ikisi arasında kurulan bütüncül ilişkiyi rahatsız edeceği gibi ziyaretçinin hem imge hem ses ile kuracağı teke tek ilişki algının kültürel normlar tarafından dikte edilmediği bireyin kendi özelinde toplanan bir algıya daha yakın olacaktır.

 
Sanatçılar:
Mehmetcan Serinkaya http://www.vimeo.com/sentetiklezzet ;        
 
 
Intimate Suppression

In today’s visually and aurally oppressive culture, the relationship between image and sound is complementary as well as it has power and density to direct the perception of the individual. This complementary relationship forms a culturally created and dictated perception of the image and the sound. 

 
This relationship which seemed to be complementary is indeed an uncanny and intimate dialogue which has its own gaps and suppressions and offers all possibilities in its details.  When the individual starts to see and hear what is beyond the norms, s/he discovers her/his veiled intimacy.

 

Within the framework of all these presuppositions, “Suppressed Intimacy” can be thought as an experiment in which the viewer can touch his/her privacy. The uncanny between the image and the sound will disturb the complementary relationship between the two and likewise the one to one relationship of individual which s/he will construct both with the image and the sound separately will be closer to a subjective perception rather than a culturally dictated perception.

 

Artists:
 
 

Artists: Luka Princic & Mehmetcan Serinkaya
Concept: Mehtap Ozturk
 
29.12.2008 - 11.01.2009