Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Single Room


Project Mary Zygouri/ Artist Talk/ Re-Locate .Next Project...

Please Scroll down for English Version

 mary1Mary Zygouri, Sanatcı Konuşması

14 Temmuz 2011, Perşembe 18.00

Apartman Projesi

Şehbender Sokak, No:4 (Giriş katı) Asmalımescit

Beyoğlu

Re-Locate Projesi kapsamında Apartman Projesinde misafir sanatçı olarak bulunan Mary Zygouri calışmaları üzerine bir açık konuşma gerçekleştiriyor.

Mary Zygouri  günümüz dünyasında bireysel kimlik ve sosyal krizle ilgili konulara işaret etmektedir. Çalışmalarında, kurgusal karakterler ve sahte kimlikler icad ederek bunları, kamusal eylemler, sembolik ve paradoksal sonuçlari olan video performanslar ile temsil eder. Güç ilişkileri, sansür ve gözetleme gibi sistemlerle olan iliskişi bağlamında benlik kavramına odaklanmaktadır. Tarihsel olaylardan yola çıkıp, arşivler, biyografiler ve edebi anlatıları inceleyen sanatçı, bunları yeniden aktararak, işaret ederek ve güncel bir referanslar çerçevesinde yeniden sunup, günümüz gerçekliğine taşıyarak, geçmiş ve onun birçok yorumunu başkalaşıma uğratır. Böylelikle ‘Yunanistan Borç Krizi – kemer sıkma dönemi’yle işaretlenmiş bir günümüz eleştirisini zerkeder. Sanatçının burada hedeflediği, herhangi bir amaca erişmenin ve anlamın nerede yattığını tanımlamanın imkansızlığına dair bir hissi telkin etmektir. 

Mary Zygouri’nin son yıllardaki performanslarında kullandığı yöntemler kentsel-kamusal alanın tepkisine açık olan kamusal müdahalelerden olusur. Bu performanslarda, sanatçının tamamen spontan bir durumda varoluşu, seyirciyi harekete zorlar. Zygouri aynı zamanda daha ilişkisel bir strateji güderek, aşırı bölgelerde video-performanslar sahneler.  Böylelikle, gerçek deneyimin ve performansın sonucuna dair sınırlı kontrolün özgün bir deneyim ürettiği durumlar ve video performanslar oluşturur.

 

http://re-locate.blogspot.com/

http://apartmentproject.com/projects.asp

 

===================================================================

Mary Zygouri

Artist Talk

July 14, 2011 Thursday 18.00

Apartment Project

Şehbender Sokak, No:4 (Giriş katı) Asmalımescit

Beyoğlu

Re-Locate Project’s visiting artists Mary Zygouri will realize an open talk about her practices in the Apartment Project.

Mary Zygouri addresses issues related to individual identity and social crisis in the contemporary world. In her work she invents and impersonates fictional characters in reality, false identities presented in public actions and video-performances with symbolic and paradoxical results. She focuses on the notion of self in relation to systems of power, censorship, and surveillance. Starting from historical events, investigating archives, biographies, and literary narratives, she alters the past and its many interpretations, by transferring, re-signifying, and representing them in contemporary frames of reference, relocating them in contemporary reality. Thus injecting a critic of nowadays, which, in fact, is been hit by an “age of austerity -Greek debt crisis”. Her aim is to induce a feeling of impossibility in achieving any purpose, and in identifying where meaning lays.

The tactics that Mary Zygouri followed in her actions in the recent years are public interventions, opened to the reaction of the urban public space. In these performances her presence in complete spontaneity situation, forces the public-becoming-audience to be in motion. She also stages, video-Performances in extreme spaces, following a more relational strategy. Thus creating situations and video-performances, where the real experience and the limited control over the outcome of the performance generates authentic experiences.

 

http://re-locate.blogspot.com/

http://apartmentproject.com/projects.asp

 

 

 

Mary Zygouri