Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Single Room


Project Yasemin Nur T / ' God is My Recorder’ .Next Project...

Please scroll down for English version 

 

Yasemin Nur T.

 

YNT Haberajans katkılarıyla

 

“Allah benim kaydedicimdir” devam ediyor

Dönücem ben size

7 – 29 Nisan 2011

Açılış: 7 Nisan Perşembe 2011, 18:30

 

Apartman Projesi’nde 7 Nisan – 29 Nisan tarihleri arası yer alacak olan Yasemin Nur T.’nin “’Allah Benim Kaydedicimdir’ devam ediyor; Dönücem ben size” başlıklı sergisi bir kayıt düzenlemesinden oluşuyor. Sanatçı, planlı bir eylem olarak sürekli kayıt etme, kaydı yazıya geçirme ve bu sürecin de sonra yeniden bir kayda aktarımı gibi yöntemlerle kayıt eyleminin canlandırmasını sunuyor.

 

“Sıradan konuşmalarda saklı varlıklarının delillerini, yazıya çevirdim. Konuşmaları tekrar dinleyip aynı anda yazmaya çalışırken bilgisayarımda gerçekleştirdiğim bu faaliyeti hareketli görüntü olarak yakaladım.

 

Tüm bu sürecin içinde faaliyetim geri dönülen bir kaydetme icraatından ibarettir. Bugün sürekli kayıt tutmanın var ettiği kadar bir o kadar da yok eden bir kontrol eylemi olduğunu düşünüyorum.  Sürekli kayıt etmek belleği ve geçmişi güçlendirmekten ziyade bir hafıza kaybına yol açıyor.

 

Şimdi bu kayıtlara tekrar girip, anekdotlar içinden, kıssadan hisse çıkartmayı amaçlıyorum.”

…………………………………………………………………………………………..


img2


Yasemin Nur T.

 

With the contribution of YNT News Agency

 

“God is my recorder” is in progress...

I will be back to you

April 7 – 29, 2011

Opening: April 7 Thursday 2011, 18:30

 

The exhibition by Yasemin Nur T., “’God is My Recorder’ is in progress; I will be back to you”, which can be seen in Apartment Project between April 4 – 29, is an outcome of the recording process. As a planned activity, the artist presents the representation/imitation of the recording action itself by various means such as continous recording, converting the recording into text and re-recording the whole process again.

 “Tracing the evidence of hidden entities I typed those chats while I listened them. I capture my computer screen as video while I am operating.

The whole operation is an echo of recording performance. Today  I believe to record and document as a chronicler is an action which creates chronic absence. It seems like being under the spell of spelled.

Now I am listening over and over these talks for anectodal purposes. We are all in this together.”

Yasemin Nur T.