Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Single Room


Project Tayfun Serttas /M&M Tailor's Dream .Next Project...

Please scroll down for English version

 mm

Terzinin Hayali

Tayfun Serttaş

23 Şubat – 16 Mart, 2011

Açılış: 23.02.2011 Çarşamba / 18:30 – 21:00

Ziyaret Saatleri: Çrş-Cts 15:00 – 19:30

 

Apartman Projesi, 23 Şubat – 16 Mart tarihleri arasında Tayfun Serttaş’ın “Terzinin Hayali” isimli yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

 Terzinin Hayali, yaşamı boyunca toplumsal pramidin farklı katmanları arasında nereye oturtulacağı kestirilememiş bir ikon olarak, hafızalardaki Matild Manukyan imgeleminden ilham alıyor. Toplumsal tarihin yakın deneyimine tezat bir sterilizasyon kompleksine bürünen yeni dinamiklere soru sormayı hedefleyen proje, mikro bir kurumsal kimlik incelemesi ya da bir kurumsal kimlik incelemesi ironisi olarak tanımlanabilir. Projenin çevresinde döndüğü sorular kısaca şöyle;

* Geleneksel ve modern kriterlerin çatışma alanında belirlenen ikon kimdir?

* Haz endüstrisinden ve yeni kurumsallaşmadan ne kadarını anlamalyız?

* Bir katma değer olarak sansasyon, ikon üretiminde ne yönde işlerlik kazanır?

* Yeni kurumsallaşma pratikleri açısından M&M referans verilesi bir model oluşturabilir mi?

* Legal – illegal, meşru - gayrimeşru pozisyonları arasındaki sınırın kestirelemez tarihi üzerinden bir tartışma zemini yakalayabilir miyiz?

Not: “İstanbullular için M&M Quiz” başlıklı mülakat alanı, sergi süresince izleyicilerin katılımına açık olacaktır.

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Tailor’s Dream

Tayfun Serttas

23 February - 16 March 2011

Opening: 23.02.2011 Wednesday / 18:30 – 21:00

Visiting Hours: Wed-Sat 15:00 – 19:30

 

Between 23 February - 16 March, Apartman Projesi hosts Tayfun Serttas’ solo exhibition “Tailor’s Dream”.

 

Tailor’s Dream is inspired by the memory of the representation of Matild Manukyan, an icon who never perfectly fit on any of the societal strata. The project, aiming to question new dynamics of the near future that contrast a sterilization complex in social history, can be defined as a institutional identity analysis or an institutional analysis irony. Below are some of the questions that anchor the project:

 

* Who is the icon defined in the zone of conflict between the traditional and modern criteria?

 

* How much of the pleasure industry and the new institutionalization should we understand?

 

* How is sensation, as an added value,  functional in the production of an icon?

 

* Could M&M become a model of new institutionalization practices that can be referenced?

 

* Could we create a discussion ground based on the historical slippage between positions of legal-illegal?

 

Note: The interview space of “M&M Quiz for Istanbolians” will be open to the viewers throughout the course of the exhibition.


terzi1

terzi2

terzi3

terzi4

terzi5

terzi6

terzi7

Tayfun Serttas